פרק ה': ציוני תקן

ציוני 1 בפרק הדן במדדי פיזור הגדרנו ציוני סטיה , המשקפים את מרחקו של כל ציון מממוצע הציונים . ציוני הסטיה מסומנים באות . d דרך זו מאפשרת התרשמות מיידית מהציון . קשה לשפוט באם הציון 65 הוא גבוה או נמוך יחסית לשאר ההתפלגות , אך אם ידוע גם , שעבור אותו ציון , d « 5 הרי שניתן לקבוע , שהוא גבוה מן הרמה הממוצעת של הכתה . ציון הסטיה אינו נותן מידע על גודל הסטיה היחסי . כלומר , אם סטיה של חמש נקודות מהממוצע בהתפלגות ה נתונה היא גדולה או קטנה . כדי לענות על שאלה זו , צריך לדעת את אחד ממדדי הפיזור של אותה התפלגות , כגון סטית התקן . סטיה טל 5 נקודות בהתפלגות בעלת סטית תקן קטנה היא קיצונית יותר מאשר סטיה טל 5 נקודות בהתפלגות בעלת סטית תקן גדולה . מוצג 5 . 1 ממחיש עובדה זו .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ