מוצג ‭:4.3‬ ההשפעה של הפחתת מספר קבוע ממערכת ציונים