מוצג arc שתי התפלגויות בעלות ממוצע שוה ופיזור שונה