פרק ד': מדדי פיזור

הממוצע והחציון מתמצתים את המידע על התפלגות הציונים , אבל לא נותנים את כל ה"אמת . " כר , למשל , שתי ההתפלגויות ! ' ובמוצג Kf ! n הן בעלות אותו הממוצע , אבל ברור לכל , שהן נבדלות האחת מן השניה ביחס לדרגת פיזור הציונים . בהתפלגות 1 הציונים הרבה יותר קרובים לממוצע מאשר בהתפלגות . 11 במלים אחרות : רוב הציונים בהתפלגות 1 מרוכזים בתחום קטן יחסית , בעוד שלגבי התפלגות 11 ההיפר הוא הנכון . ישנם מדדים המגדירים את דרגת פיזור הציונים . אלו הם מדדים , שאולי ידועים פחות מאשר מדד הממוצע , אבל חש ובים לא פחות . בחינוך , למשל , נחוץ לדעת לא רק את רמת הכתה ( מדד מרכזי ות ) , אלא גם באם היא הטרוגנית או הומוגנית ( מדד פיזור ) . ישנם כמה מדדי פיזור . המכנה המשותף לכולם הוא , שהם מבטאים אורך כלשהו על ציר הציונים , בניגוד למדדי המרכזיות שהתבטא ו בנקודות על ציר הציונים . פיזור ציונים גדול מתבטא במדד פיזור  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ