פרק ג': מדדי מרכזיות

שתי כיתות מקבילות נבחנו באותה הבחינה . כיצד נמצא איזו כתה nrpVyn יותר במבחן ? בעזרת הידוע לנו על הצגת נתונים , אפשר כמובן לענות על שאלה זו . השוואת הפוליגונים ( מצולעי השכיחות היחסית ) של שתי הכתות תגלה איזו כתה היא בעלת הישגים גבוהים יותר . אחת המטרות בסטטיסטיקה היא תימצות הנתונים . במקרה זה ניתן לתמצת את האינפורמציה לגבי הישגי שתי הכתות לשני מספריס , שיבטאו את הישגי שתי הכתות . ממוצעי הכתות , למשל , יתנו תמונה שתשקף - פחות או יותר - את הישגי כלל התלמידים בכתות . הממוצע נקרא מדד מרכזיות , שכן הוא נמצא בדרך כלל במרכז הציונים . השכיח מלבד הממוצע יש עוד כמה מדדי מרכזיות . השכיח הוא הציון הייפופולרייי ביותר , כלומר הציון שניתן למספר הגדול ביותר של  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ