מוצג ‭2. A‬ היחס בין העשירונים בהתפלגות מלבנית, נורמלית ובעלת זנב ימני