מוצג ‭:1.2‬ דיאגרמת שכיחות לבחירת חוג ראשי באוניברסיטה