פרק א': ארגון והצגת נתונים

ארגון ציונים בלוח התפלגות שכיחות אחת המטרות הראויות בסטטיסטיקה היא ל"השליט סדר" בים של נתוניס . להלן דוגמא פשוטה הלקוחה מההוי של בית ספר מצוי . מר יעקובי , מחנך כתה חי , הגיש את רשימת ציוני כיתתו בהיסטוריה למזכירות בית הספר . המזכירה מסרה לו , כי המנהל מבקש לדעת את התפלגות הציונים בהיסטוריה , ועל כן עליו להכין "לוח התפלגות שכיחות . " מר יעקובי נבוך קמעא , אבל לאחר דקה מתברר לו , שהדבר שבעצם המנהל רוצה לדעת הוא , כמה תלמידים קבלו ציון , 9 כמה ציון 8 וכוי . מר יעקובי הגיש למחרת את לוח התפלגות השכיחויות הראשון בחייו . עיון קצר בלבד מספיק כדי לעמוד על רמת הציונים בהיסטוריה . משימה זו היתה הרבה יותר קשה אילו הושארו הנתונים בצורתם המקורית - דהיינו רשימה שמית , גאשר ליד כל שם תלמיד מופיע  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ