סטטיסטיקה עם דוגמאות מתחומי החינוך והפסיכולוגיה חלק ראשון

ninnn שלישית הוצאת דקל - פרסומים אקד » 0 ם רשימת הספרים הנושא שם הספר המחבר / ים כלכלה מברא לכלכלה א , ב יאיר זימון כלכלה חורת המחירים - תורת הצרכו אבי הראל-יאיר זימון סוציולוגיה מברא לשיטרת מחקר - איסרף נתונים ד " ר צ ' רלס קימן סוציולוגיה שיטרת מתקר למדעי החברה- פרופ' י " א קרארס אסטרטגיה , תכנרן רמדידה ד " ר סטיבן מילר ד"ר ניסן תבין סוציולוגיה התיאוריה הסרצירלרגית הקלאסית ד " ר צ'רלס קימן סוציולוגיה פרופ' הררלד גרינברג מדע המריבה קורי יסוד במשפט הבינלאומי פררפ ' מרירן מרשקט לשון מברא למדעי הלשין ד"ר אליהר אראל ספרות מערכות מילים - עידנים בסגנונו ד " ר עדנה אפק של ש"י עגנרן ספרות הדינמיקה של מרטיבים ביצירות עגנון דייר י ^ יר מזרר ספרות מנדלי מרכר ספרים-עיון ביקורתי דייר אורצירך ברת נא פילוסופיה השיפוט האמנרתי ד " ר גדערן עפרת פילוסופיה לרגיקהא , ב * פריפ אלכס בלום אלקטררניקה תכן לוגי מתקדם א אינג ' נתנאל פלס  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ