הערות ביבליוגרפיות

הערות לפרק הראשון WARRINER . D THE MEANING OF THE OTTOMAN LAND CODE , ED . BY ISSAWI . . 1 CH , THE ECONOMIC HISTORY OF THE MIDDLE EAST , 1800-1914 , ( CHICAGO , 1966 ) P . 73 . 2 דוכן . מ , דיני קרקעות במדינת ישדאל , ( ירושלים , תשכ , ( ג" ע' 82 . 3 שמעוני . י , ערביי ארץ ישראל , ( תל אביב , , ( 1947 ע' 90 . 4 גרנובסקי . א , המשטר הקרקעי בארץ ישראל , ( תל אביב , תש , ( ט" ע' 137 . 5 האנציקלופדיה העברית , כרך ע"ע , 'ו ארץ ישראל - דיני קרקע , ע"ע 645-641 . 6 בר . ג , ערביי המזרח התיכון , ( תל אביב , , ( 1960 ע' 141 . 7 גרנובסקי . א , המשטר הקרקעי כארץ ישראל , 35-34 ע"ע . 8 שם , ע' 36 . ג . 9 מ , דו"ח ועדת ג'ונסון-קרוסברי co 77072 / 4 וגם ESCO FOUNDATION FOR - J PALESTINE , ( UNIV . YALE , 1947 ) , P . 707 2-1 v"v s 25 / 7433 צ . א . 10 ( ראה נספח ( 'א . 11 שם . 12 אברמוביץ . ז וגלפט . י , המשק הערבי , ( תל אביב , ( 1944 ע' 16 . 13 שם , 18-17 ע"ע . 14 שם , ע' 18 . 15 גרנובסקי . א , המשטר הקרקעי בארץ ישראל , ע' 85 . ג . 16 מ . CO 733 / 170 ( 67207 ) . ג . 17 מ . CO 733 / 185 ( 77072 / 2 )...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים