נספחים

נספח א י לפי s 525 / 7433 צ"א ( ( 2-1 ע"ע רשימת בעלי האחוזות הגדולים בשנת 1920 נספח ב י לפי ג . מ א 20 בב 2187 / ג- פרוטוקול מהישיבה הראשונה של ועדת העברת הערבים ( 8 . 12 . 48 ) נוכחים : ח"ח : שר המיעוטים : ( שמו לא מצוין במסמך : . 'ז ק ) גד מכנס - משרד המיעוטים : קיסילוב - משרד הפנים : שחטר - משרד החקלאות : אלוף אבנר כ"ב - משרד הביטחון ( בא באמצע הישיבה . ( על סדר היום : א ) בירור סמכויות הוועדה וצורת עבודתה : ב ) ג'מיל שלחוב : ג ) גימיל עבד אל קאדר אל חגי : ד ) קביעת ימי עבודת הוועדה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים