טבלה מספר 30 החכרת שטחי "המנהל" למצפים ויישובים קהילתיים <sup>53</sup>