טבלה מספר 29 חכירת אדמות ''המינהל למקרקעי ישראל'' לפי אזורים <sup>52</sup>