טבלה מספר 28 רכישת מקרקעין מתקציב 'המנהל‭*'‬ לפי מחוזות ‭<sup>49 </sup>(1977-1975)‬