טבלה מספר 26 יישובים שהוקמו מאז מלחמת ששת הימים ‭<sup>9 </sup>(6.1977-6.1967)‬ (יישובים שהוקמו ובשלבי הקמה)