2. ההשלכות הפוליטיות על המדיניות הקרקעית בעשור 1977-1967

הנושא הקרקעי היה פועל יוצא של המדיניות שנקבעה על ידי הממשלה , שאפשר בהחלט לסכמה כ"מדיניות בלתי מוגדרת ובלתי מגובשת" מבחינת קביעת היעד הסופי של השטחים החדשים תחת שלטון ישראלי . בישיבתה ב 19 . 6 . 67 קיבלה הממשלה החלטה סודית האומרת , כי יש להגיע להסכם שלום עם מצרים ועם סוריה על בסיס הגבולות הבין לאומיים שהיו קיימים לפני המלחמה . ההחלטה נתקבלה ברוב של 11 קולות נגד , 10 ובולטת העובדה שאין אזכור לגבי ירדן , וסוגיה זו נדחתה לדיון בהזדמנות אחרת . עצם ההחלטה וכן תוצאת ההצבעה משקפות את הקושי שבקביעת מדיניות חד משמעית בנושא זה , ודבר זה נתן את אותותיו במשך כל תקופת שלטון המערך . למעשה עמדה המדיניות בסימן הקו של פשרה טריטוריאלית , ולאחר זעזוע מלחמת יום הכיפורים נתקבלה רשמית מדיניות זו , ואלה שלבי יישומה : . 1 שלב : 'א הכללתה של ירושלים המזרחית בשטח מדינת ישראל , החלטה שאושרה בכנסת לקראת סוף חודש יוני . 1967 הקמת השכונות החדשות בירושלים ( גילה , הגבעה הצרפתית וכר ;( לאחר מכן גם פעולות הקשורות ב"עיבוי" הבירה ( הקמת מעלה אדומים וכוי . ( . 2 שלב גי : ביולי 1967 הביא יגאל אלון את תכניתו הקרויה מאז "ת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים