1. מדיניות הקרקע בין השנים 1977-1967

ניצחונו של צה"ל במלחמת ששת הימים היה בעל השלכות רבות בתחומים שונים וביניהן : יצירת יחסים בין כובש ונכבש , שקבעה גם את שליטתה של מדינת ישראל על הקרקעות שנמצאו בשטחים הכבושים . עובדה זאת נקבעה על ידי הכיבוש הצבאי , אך היא הייתה מלווה גם בקביעת חוקים וצווים , שמטרתם הייתה לתחום את הנקבע בפועל בשטח במערכת חוקית מסודרת . בתקופה הראשונה שלאחר המלחמה הייתה הסמכות המשפטית בידי צה"ל ובידי המושלים הצבאיים . אלה שפרסמו בתוקף תפקידם מנשרים לאוכלוסייה , שהבהירו את סדרי השלטון והחוק באזורים הכבושים . האלוף חיים הרצוג , המושל הצבאי הראשון לאזור יהודה ושומרון , פרסם מנשר אשר קבע את חובותיהם וזכויותיהם החוקיות של האזרחים החיים תחת הכיבוש הישראלי ואת החוקים הבסיסיים לפיהם תתנהל מערכת המשפט באזור . נאמר במנשר , כי המשפט יהיה מושתת על מערכת החוקים שהייתה קיימת בתקופת השלטון הירדני , בתנאי שהדבר לא יעמוד בסתירה לצווים וההוראות שהוצאו על ידי שלטונות הצבא המוסמכים . במנשר מספר 2 דבר זה מפורט יותר : " המשפט שהיה קיים באזור ביום כ"ח באייר תשכ ( 7 . 6 . 67 ) ז" יהיה בתוקפו , עד כמה שאין בו סתירה למנשר זה או צוו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים