טבלה מספר 25 ניצול שטחי העיבוד בכפרי המיעוטים ‭<sup>92 </sup>(1973-1963)‬