טבלה מספר 24 המשק החקלאי הערבי: לוח נתוני יסוד לשנת תשי‭<sup>89 </sup>(1954) ד"‬