1. מדיניות הקרקע ושינוי המבנה הכלכלי בחברה הערבית

חלק גדול מהרכוש הקרקעי שקודם לכן היה מוחזק בידי הערבים , הועבר , כידוע , לבעלות המדינה , ולעובדה זאת היו השלכות כלכליות וחברתיות בולטות שהביאו לשינויים מהותיים בקרב האוכלוסייה הערבית . לאחר ההפקעות הנרחבות שנעשו בעקבות יישום "חוק נכסי נפקדים" ו"חוק רכישת מקרקעין , " הצטמצם מאוד הבסיס הקרקעי של המשק החקלאי הערבי , דבר שניתן לראות בטבלה שלהלן : מן הטבלה דלעיל אנו למדים , כי המשק הערבי ברובו המכריע הצטמק - ושטחו נע בין 4-1 ל 7 , 209 ) 30-5 משקים , שהם 60 ° / 0 מכלל המשקים , ( המשקים הבינוניים מ 31 ל 4 , 076 ) 100 משקים שהם כ 33 ° / 0 מכלל המשקים , ( והמשקים הגדולים מעל ל 100 דונמים 1 , 020 ) משקים שהם כ 8 ° / 0 מכלל המשקים . ( תמונה זו , כמובן , שונה לחלוטין מזו שבשנות ה , 20 כאשר רוב האדמות היו שייכות לבעלי אחוזות גדולים , שמהם עתידה הייתה התנועה הציונית לרכוש את האדמות להתיישבות היהודית . בשנת 1963 חיו ערביי ישראל ב 104 כפרים שמנו 171 , 720 נפש ; מספר היחידות המשפחתיות בעלות קרקע כלשהי הגיע ל 14 , 340 ובהן 95 , 406 נפש - כ 55 ° / 0 מכלל האוכלוסייה הכפרית . במשך תשע שנים הצטמקו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים