טבלה מספר 23 סיכום האדמות הערביות שהועברו לבעלות המדינה