א. העברה המבוססת על "הסדר הקרקעות" המנדטורי:

פקודה מנדטורית בעניין סידור ענייני קרקעות הוצאה בשנת . 1928 תפקידה היה לקבוע את הבעלות ועמה הענקת תעודה לבעלות חוקית לזכאים לכך . לביצוע הפקודה הוקם מנגנון מיוחד . פלוגות ה 0 דר , מורכבות ממספר פקידים , היו צריכות לעבור בכפרים הערביים כדי לחקור ביסודיות את נושא הבעלות על הקרקעות . ניתנה להם הסמכות לפסוק דינן של קרקעות , ופסיקתן זו נרשמה בספרי האחוזה שנפתחו לכל כפר וכפר . זה היה כעין אישור חוקי מחייב , אך נשאר פתח לערעור בפני בית המשפט . עד לסיום תקופת המנדט נרשמו בטאבו כ 5 , 250 , 000 דונמים של קרקע , ועוד כ 1 , 200 , 000 דונמים נמצאו בשלב הסדר . יש לציין , שהסדר זה לא הספיק להקיף את כל שטחי קרקעות המנדט . הוא התמקד בעיקר במישור החוף ובעמקים , אך אזורים כגון נפת עכו נשארו מחוץ לתחומי ההסדר ; ואילו אדמות "מושאע" שהיו בבעלות משותפת לא נכללו בו כלל . מכאן מובן הקושי בקביעת הבעלות על קרקעות שלא עברו תהליך ההסדר , ובייחוד אדמות שלא היו מעובדות באופן אינטנסיבי תקופה ממושכת . הקרקעות שעברו את תהליך ההסדר היו בדרך כלל אדמות מישוריות שנעבדו במשך דורות . בעיה נוצרה לגבי שטחי מרעה - מקור פרנסתם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים