8. תהליכי העברת קרקעות לידי המדינה

בנוסף ל"חוק נכסי נפקדים" ו"חוק רכישת מקרקעין" הועברו לידי המדינה קרקעות על פי תקנות וחוקים אחרים , ביניהם גם כאלה שהיו תקפים בתקופת המנדט הבריטי :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים