השינויים במדיניות מתן הפיצויים

המדיניות של מתן פיצויים לנפקדים עברה שינויים מספר . ב"חוק רכישת מקרקעין" נקבע , כי יש להשלים את פעולות ההפקעה , שנעשו במסגרת ה"חוק לנכסי נפקדים , " עד לתאריך . 20 . 3 . 54 הצמידות לתאריך זו גרמה , למעשה , לעיוותים בכל הכרוך בקביעת שיעורי הפיצויים , שכן הייתה כאן התעלמות ממחירי הקרקע בשוק החופשי - דבר שגרם לכך שחלק גדול מבעלי הקרקעות סירבו לקבל את הפיצויים הנמוכים שהוצעו להם . מצב זה תוקן במידה מסוימת בתוספת ל"דיני הרכישה משנת " 1964 ( תיקון תשל , ( 1977-ז" לפיו "ישולמו לבעלי הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן , בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4 ° / 0 לשנה על שווי הזכויות בלבד . " כמו כן נקבע , כי "ההצמדה תהיה על פי המקובל במשק , דהיינו , היא תגיע לשיעור של 70 ° / 0 בלבד . " באשר לשתיים של הפיצויים ראה להלן החל מינואר 1979 מופעל הסדר חדש לתשלום פיצויים בעבור הקרקעות , שהועברו לרשות המדינה במסגרת "חוק נכסי נפקדים , " לפיו "מחירי המקרקעין המבוססים על לוח המחירים המופיע בתוספת ל'חוק נכסי נפקדים , תשל ' 1973-ג" יוצמדו ב 80 ° / 0 למדד המחירים לצרכן , בתוספת ריב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים