טבלה מספר 21 פיצויים ששולמו לפי "חוק נכסי נפקדים* רחוק רכישת מקרעיף עד ‭<sup>63 </sup>31.3.89‬