7. בעיית הפיצויים לפי "חוק נכסי נפקדים" ו-"חוק רכישת מקרקעין"

שאלת הפיצויים לבעלי הקרקע הערבים העסיקה את הרשויות והערבים כאחת משך שנים , ובפועל - הוגשו , עד לתאריך 4 , 127 - 30 . 11 . 1959 תביעות לפיצויים ל"רשות הפיתוח . " ב 3 , 258 מקרים שולמו הפיצויים , בעבור כ 26 , 000 דונמים של קרקע , בסך של כשישה מיליון ל"י . כן הוחזרו מאות בניינים , מגרשים ונכסים אחרים - תמורת כ 78 , 000 דונמים של קרקע ונכסים אחרים שעוקלו בשעתו על ידי האפוטרופוס והועברו לאחר מכן ל"רשות הפיתוח . " עם זאת מן הדין לציין , כי כל הנושא של "הנפקדים הנוכחים" לא חדל מלהיות בעייתי , הן בשל יחסו המיוחד של הערבי אל הקרקע שבבעלותו , והן בשל המחיר הנמוך שהוצע לו על ידי "רשות הפיתוח" בעבור אדמתו . במשך כל הזמן נמשכה הגשת תביעות משפטיות הקשורות בשחרור נכסיהם של הנפקדים הללו , ועד 31 . 3 . 1976 הוצאו 8 , 600 תעודות שחרור נכסי נפקדים או אישורים על אי נפקדות ( מספר זעיר לכל הדעות . ( תהליך הטיפול ברכוש הנפקדים נמשך זמן רב . על פי נתונים מעודכנים שבידינו , מאז הוחל בביצועם של "חוק נכסי נפקדים" ו"חוק רכישת מקרקעין" ( הראשון קבע את שליטת המדינה בפועל על נכסי הנפקדים , והשני אישר רטרואקטיבית ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים