6. "חוק רכישת מקרקעין, אישור פעולות ופיצויים" (תשי"ג-1953)

מציאת מקורות פרנסה לעלייה ההמונית , להתיישבות וכן תפיסת קרקעות מטעמים ביטחוניים וקביעת עובדות גאו'פוליטיות בשטח - כל אלה הביאו את הממשלה לחקיקת "חוק רכישת מקרקעין , " שבו כלולים שלושה עקרונות המתייחסים לנכס : . 1 "ביום ר בניסן תשי ( 1 . 4 . 52 ) ב" לא היה בחזקת בעליו ; . 2 שימש או הוקצה בתוך התקופה שבין ה' באייר תש"ח ובין ו' בניסן תשי"ב לצורכי פיתוח חיוניים , התיישבות או ביטחון ; . 3 אם עודנו דרוש לאחד הצרכים הללו יהיה לקניין 'רשות הפיתוח' והוא נקי מכל שעבוד , ו'רשות הפיתוח' רשאית להחזיק בו מייד ... אף אי רישום לא יפגע בתוקף הקניית הנכס ל'רשות הפיתוח . "' למעשה , חוק זה בא להשלים את הפעולות שכבר נעשו במסגרת "חוק נכסי נפקדים" משנת 1950 ( שכללו גם את אדמות הערבים , שאמנם לא הוגדרו בבירור כנפקדים , ( והיה חייב להתבצע עד . 20 . 3 . 54 החוק אפשר במקרים מסוימים , לאפוטרופוס להחזיר קרקעות לערבים , אף אפשרות זו נוצלה במקרים מעטים והבסיס הקרקעי של בעלי נחלות ערבים הצטמצם במידה ניכרת . לפי הנתונים נמצאו ברשותם בשנת 385 , 993 - 1963 דונמים של אדמה מעובדת ועוד 413 , 146 דונמים אדמות בלתי ראויות לע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים