5. "חוק נכסי נפקדים" (1950)

" חוק נכסי נפקדים" הגדיר את המושג נפקד : א . "אדם שבתקופה המתחילה ב 29 . 11 . 47 ואילך היה אזרח או נתין של לבנון , מצרים , סוריה , עבר הירדן , תימן או עיראק . ב . אדם שנמצא באחת הארצות האלו או בכל חלק של ארץ ישראל שמחוץ לשטח מדינת ישראל . ג . היה אזרח ארץ ישראל ויצא ממקום מגוריו הרגיל בארץ ישראל אל מקום שמחוץ לארץ ישראל לפני 1948 או אל מקום בארץ ישראל שהיה מוחזק בשעת צאתו בידי כוחות שביקשו למנוע את הקמתה של מדינת ישראל או שנלחמו בה לאחר הקמתה . " חוק זה קבע אפוטרופוס על נכסי נפקדים , שבסמכותו לקבוע מי נכלל בקטגוריית נפקדים . קנה המידה היה : היעדרות פלחים ובעלי קרקעות מכפריהם בימי הקרבות , וכן ערבים שברחו בעת המלחמה וחזרו לבתיהם - איבדו את הזכות לנחלתם , וזו עברה אוטומטית לידי האפוטרופוס על נכסי הנפקדים . ב 22 . 9 . 53 הועברו כמה ממקרקעי הנפקדים ל"רשות הפיתוח , " אך עדיין נשארו בידי האפוטרופוס מרבית נכסי הנפקדים שכללו לא רק מקרקעין , כי אם גם כספים , ניירות ערך , זכויות בחברות וכו . ' " חוק נכסי נפקדים" חל לא רק על קניינם של ערבים שברחו לחוץ לארץ , אלא גם על אלה שנטשו את כפריהם בימי ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים