טבלה מספר 20 יישובים יהודיים שהוקמו על האדמות הנטושות <sup>29</sup>