טבלה מספר 19 אדמות נטושות שנעבדו על־ידי משק העובדים ובעלי משקים פרטיים <sup>26</sup>