פרק שביעי מדיניות הקרקע לאחר קום המדינה (1967-1949)

מלחמת העצמאות הביאה לשינוי רדיקלי במצב - העברת קרקעות מסיבית לידי המדינה שזה עתה קמה . התוצאה : 92 ° / 0 מכלל אדמות המדינה היו עתה בידיה . יש להעיר שעל פי נתונים שהובאו על ידי א . ל . אבנרי , היו בבעלות יהודית עם הקמת המדינה כ 1 , 850 , 000 דונמים : לקקי 935 , 000 ל' דונמים שהפכו אחרי המלחמה ל"אדמות המדינה : " בידי פיק"א נשארו כ 130 , 000 דונמים לאחר שרוב אדמותיה נמסרו קודם לכן למתיישבים יהודים ; השטח שנותר בידיה הועבר לאחר מכן לידי המדינה . שאר האדמות שהיו בידי יהודים התחלקו באופן הבא : כ 605 , 000 דונמים השייכים לפרטיים ולחברות ומעל ל 180 , 000 דונמים זכיונות . מן הקרקע , שהייתה בבעלות פרטית ערבית , הועברו כ 4 , 600 , 000 דונמים של האדמות הנטושות לידי המדינה ולא נותרו בידיהם אלא 867 , 000 דונמים , ובשנת 1950 הצטמק שטח זה ל 529 , 428 דונמים בלבד . מה אנו למדים מן הנתונים האלה ? ניכרת היטב מגמה של הגדלת השליטה של המדינה על מרבית האדמות במדינת ישראל . מגמה זו קיבלה גושפנקא חוקית בתוקף פקודות והוראות של השלטונות , שחלקן היו מבוססות על פקודות וחוקים מתקופת המנדט הבריטי וחלק אחר נקבע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים