פרק שישי מלחמת העצמאות ובעיית הקרקע (מתכנית ד' ועד לשביתת הנשק)

( מארס -1948יולי ( 1949 מלחמת העצמאות פרצה ביזמת הערבים מייד לאחר קבלת ההחלטה על תכנית החלוקה של האו"ם בנובמבר . 1947 החל מחודש מארס , 1948 עברה היזמה לידי היהודים , בין היתר תוך יישום קו אסטרטגי הידוע בשם "תכנית / "ד שהביא בסופו של דבר להתמוטטותם של ערביי ארץ ישראל ולבדיחת ההמונים , וחלקם הגדול הפכו לאוכלוסיית פליטים . מובן שהיו לכך השלכות לגבי הבעיה הקרקעית . אפשר לציין שהתגשמו תחזיותיו של בן גוריון שהאדמות תעבורנה ליהודים על ידי כיבושן . מטרותיה של "תכנית ד "' היו מדיניות וצבאיות כאחת , ועיקרן - להבטיח את השליטה על השטחים שהוקצו למדינה העברית , תוך כדי שמירה על ביטחון היישובים הקיימים , אם כי אין להתעלם כמובן מהשלכותיה האנושיות והכלכליות לגבי האוכלוסייה הערבית ורכושה . " תכנית ד "' נועדה להביא לשיפור ביכולת ההגנה על היישובים הן על ידי ביצורם והן על ידי שיבוש דרכי הגישה של האויב . דבר זה נעשה על ידי תפיסת משלטים השולטים על הדרכים , וטיהור כפרים ערביים המאיימים על קיומם של היישובים היהודים ועל עורקי התחבורה הראשיים , וגם כדי למנוע מהם את האפשרות לשמש בסיסים לכוחות מזוינים העתידים לפלו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים