טבלה מספר 17 רשימת היישובים שהוקמו בין ‭<sup>12 </sup>1947-1940‬