טבלה מספר ‭9 16‬ רשימת היישובים שהוקמו בתקופת המאורעות