טבלה משפר 15 אוכלוסיית פלשתין ‭<sup>22 </sup>(1942-1922)‬