טבלה מספר 14 חלוקת האוכלוסייה העירונית והכפרית ואחוזיהן <sup>18</sup>