טבלה מספר 13 חלוקת האוכלוסייה לפי השתייכותה הדתית וגידולה באחוזים <sup>17</sup>