טבלה מספר 12 חלוקת האוכלוסייה באזורים השונים לפי השתייכותם הדתית <sup>16</sup>