ד. יישום פתרון הפיצויים הלכה למעשה

גובה הסכום של הפיצויים ששולמו לערבים עבור פינוי השטחים שנרכשו על ידי היהודים לא היה קבוע , והוא השתנה בהתאם לכמה גורמים : מיקום הקרקעות , השקעות שהושקעו על ידי האיכר ותנאים שהזמן גרמם . בדרך כלל , הסכום שהוקצב הספיק לסידור הפלח בשטח חקלאי אחר , וכאמור חלק ניכר מהם מצא את סידורו בעבודה במשק החקלאי היהודי . סכום הפיצויים הניתנים לפלח צריך היה להספיק לסידורו המלא והוא היה בערך 55 לי"ש ; במקרים מסוימים , כאשר היה צורך לבנות בית לפלח , יכול היה להגיע גם ל 70 לי"ש . ואילו הבדואים קיבלו שטח מרעה אחר בתוספת כסף מזומן . הדוגמה : קרקעות ביצות כברה שנרכשו על ידי פיק"א , שם קיבלו הבדואים , בנוסף ל 2 , 500 דונמים מרעה , גם 2 , 000 לי"ש במזומן . גם דמי התיווך הגיעו לפעמים לסכומים נכבדים מאוד . ברכישת הקרקעות של בס אל שמאלי על ידי פיק ) א" סביבות טנטורה , ( למשל , הוציאו למעלה מ 5 , 000 לא"י לצורך זה . תמונה ברורה בנושא נקבל בטבלה הבאה : לסכום הזה יש להוסיף 2 , 000 לי"ש שקיבלו האריסים לשס הקמת מגורים חדשים , כתמורה למגוריהם בשטחי עפולה , חרבאג / שייח' א-בריק , שונם , גבת וכנייפס . אנו רואים שתשלום...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים