טבלה מספר 9 פיצויים בקרקע חילופית לאריסים בעמק יזרעאל ובעמק עכו <sup>29</sup>