א. העברת ערבים לשטחים אחרים

העברת ערבים מאדמותיהם שנרכשו זה עתה לשטחים אחרים , קשורה במתן הפיצויים לאיכרים . לקרקעות הנרכשות היה ערך מעשי אך ורק בתנאי שהן היו פנויות מאריסים וממעבדים ערבים קודמים , אחרת ההסתבכויות החוקיות היו רבות , כי למעשה , הקרקע חרף רכישתה נמצאה בעיבוד ערבי כמקודם . הפתרון הושג אם שולם פיצוי כספי או פיצוי בקרקע . אם לא קיבלו הפלחים את הצעת הפיצויים הני'ל , הרי נשארה האפשרות הלא נוחה למסור חלק מהשטחים שנרכשו לחכירה לאותם הערבים שעיבדו קרקעות אלו , לתקופת זמן מוגדרת בחוזה החכירה . פעולה מסוג זה לא הייתה רצויה מחמת סיבוכיה המשפטיים , אך אי פה איישם , מחוסר בררה , יושמו גם צעדים כאלה , במקומות שהקרקעות נחכרו לערבים , נוצרו באמת קשיים רציניים לפינוי . אשר להעברת האריסים לשטחים אחרים , עובדה ידועה היא שברוב המקרים הם נשארו לאחר מכירת הקרקעות שהם עיבדו , בסביבתם הקודמת , בשל ריבוי האפשרויות של פרנסה שהביאו עמם המתיישבים היהודים . אלה שלא בחרו בדרך זו , ניצלו את הפיצויים ששולמו להם בכסף או בקרקע ועברו לשטחים אחרים . מן הנתונים בטבלה מספר , 9 הננו למדים שבדרך כלל נמצא פתרון לבעיית האריסים , אם כי היו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים