בעיית הפלח הערבי ופתרונה מהצד היהודי

בתחילת תקופת המנדט ובהמשכה , בעקבות רכישת קרקעות מידי בעלי האחוזות הערביים , צצה בעייתם של אותם האריסים והפלחים שקודם לכן עיבדו חלק מאדמות אלו . שאלה זו הייתה סבוכה , כי במציאות הסוציו כלכלית של החברה הערבית שהייתה חסרת מקורות פרנסה אחרים זולת החקלאות , הועמד סימן שאלה גדול בפני יכולת הקיום של פלחים אלה . במגזר הערבי לא הייתה קיימת תעשייה שתוכל לקלוט את הנפלטים מן האחוזות שנמכרו והתעסוקה העיקרית שניתן היה להבטיח הייתה קשורה , במישרין או בעקיפין , לחקלאות . המוסדות היהודיים נאלצו לתת את דעתם למציאת פתרון הולם לבעיות שהתעוררו עם ביצוע רכישות הקרקע . בדרך כלל נמצאו הפתרונות , כפי שנראה , בשילובם של הפלחים בענף החקלאות בארץ . ננסה כעת לבחון את הפעולות הללו .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים