טבלה מספר 8 חלוקת הרכוש הקרקעי לפי בעליו הקודמים <sup>26</sup>