המדיניות הציונית הלכה למעשה

קשיי רכישת הקרקעות על ידי היהודים היו רבים , ואילו לא נוצרה הגמישות המספקת להתגבר עליהם לא היו הרכישות מתבצעות כלל . אחד הקשיים העיקריים בנוסף לאלה שכבר עמדנו עליהם , היה חוסר האפשרות לגייס אמצעים מספיקים לרכישת הקרקעות שהוצעו למכירה . כל הקשיים האלה חייבו את המוסדות הלאומיים העוסקים בקניית קרקע , לנקוט דרך של פעולה שקטה ואפקטיבית בשטח אשר מטרתה הייתה למנוע התעוררותן של בעיות , הן של הליכים משפטיים מייגעים , והן של התערבות ישירה של גורמים לאומיים ערביים , כגון "קופת האומה" או ה"ועד הערבי העליון . " פעולה שקטה זו הייתה מחויבת בנקיטת כמה צעדים הכרחיים : א . רכישת קרקעות המרוכזות בדרך כלל בבעלות של איש אחד , כדי להימנע ממו"מ מייגע עם בעלי חלקות קטנות . הייתה לכך , כאמור , גם סיבה נוספת : אילו היה ריבוי במגעים עם בעלי חלקות שונות , הרי עצם דבר זה היה מעלה , ללא ספק , עוד יותר את מחיר האדמות , שהיה כבר גבוה דיו . ב . כדי לשמור על מידה מסוימת של רגיעה בשטח זה ולמנוע התפוצצות ביחסים בין הערבים ליהודים היה צורך , הלכה למעשה , לנקוט עמדה המתחשבת באיכר הערבי , שהיווה מקור פוטנציאלי לכוח פוליטי ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים