טבלה מספר 6 המחיר הממוצע של הקרקע בארץ <sup>20</sup>