ד. ועדות החקירה בנושא קנייה ומכירה של קרקעות

כמעט כל ועדות החקירה ( ועדת שאו , הופ םימפסון , םטריקלנד , פרנץ , ( ' שהוקמו אחרי מאורעות , 1929 קבעו , כי לא"י יש יכולת קליטה מוגבלת מבחינה קרקעית כלכלית , וההתיישבות היהודית באה על חשבון הציבור הערבי . הוועדות האלו גם קבעו שערבים רבים נושלו מקרקעותיהם באשמת ההתיישבות היהודית , שהיא הגורם להתהוות פרולטריון מחוסר קרקע . לדידן , הקרקע הכשרה לעיבוד נוצלה למעשה עד תום ואין אפשרות של רכישת קרקע נוספת לזו המעובדת על ידי הפלחים הערבים . אמנם ניתן לפתח שטחים מסוימים , מעטים , אך אין הדבר , לדעתן , משתלם מבחינה כלכלית . למותר לציין שמהבחינה הציונית הייתה זו מגמה שרירותית להגביל את רכישות הקרקע של היהודים . חומרתה של תפיסה זו הומחשה בחוק העברת הקרקעות של שנת , 1940 לאחר פרסום ה"ספר הלבן" ב . 1939 כידוע , חילקה פקודה זו את הארץ לשלושה אזורים , בהם ניתן ליהודים לרכוש קרקע ב 5 ° / 0 של השטח בלבד . אמנם נערכו ניסיונות מצד היהודים לגייס ערבים השוללים חוק זה , בהתחשב במשבר הכלכלי שפקד את הארץ וערבים רבים רצו למכור קרקעות שברשותם כדי להיחלץ מן המצוקה , אך צעדים אלה ואחרים לביטול החוק לא הועילו . פה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים