פרק ראשון המצב החוקי והמבנה של הקרקעות בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי