קיצורים

א . ע : ארכיון העבודה א . צ : הארכיון הציוני המרכזי בירושלים ג . מ : גנזך המדינה  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים