בעיית הקרקע בסכסוך הלאומי בין יהודים לערבים ‭1990-1917‬

זיק קנו ספרית פועלים זיק קנו / בעיית הקרקע בסכסוך הלאומי בין יהודים וערבים ספרי דעת זמננו בעריכת צבי רענן ז'ק קנו בעיית הקרקע בסכסוך הלאומי בין יהודים וערבים ( 1990-1917 )  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים