מקורות

אבו נעים , תליה - אלאצבהאני , אחמד בן עבדאללה . . 1938-1932 / 1357-1351 חלית אלאליאא nspzwi אלאצפיאא . מצר , מטבעת אלסעאדה . אמת דרבי נתן - אבזת דרבי נתן , תרמ"ז . נוסחה א ' , הוצאת שעכטער . וינה . אבן אבי אלדניא , כתאב - אבן אבי אלדניא . . 1935 / 1354 כתאב אלאליאא ( בתוך מג'מלעת אלרסאיל . ( קהיר . אבן אלאת'יר , לב אללבאב - אבן אלאת'יר . 1357 ה . לב אללבאב פי תהדייב אלאנסאב . 1 קהיר . אבן אלמרגיא - בן אלמרג'א , אבו אלמעאלי , אל משרף . פציאיל בית אלמקדס ואלשאם ואלחיליל . ( כתב יד טיבנגן . ( VI , 27 אבן חג'ר , לסאן - בן חג'ר אלעסקלאני , אחמד בן עלי . . 1331-1329 לסאן אלמיןאן . חידראבאד . אבן חג'ר , תהדייב - בן תגיר אלעסקלאני בן עלי . . 1327-1325 תהדייב אלתהדייב . חידראבאד . אבן ח'לכאן , ופיאת - אכן ח'לכאן . . 1971 ןפיאת אלאעיאן . 4 ביירות . אבן ח'רדאד'בה - אבן ח'רדאד'בה , אבו אלקאסם עביד אללה בן עבדאללה . . 1889 בתאב . אלמסאלכ ואלממאלכ . . ( BGA VI ) ליידן . אבן סעד , אלטבקאת - אבן סעד . . 1940-1905 אלטבקאת אלכברא , . 2 7 ליידן . אבן עסאכר , תאריה' - אבן עסאכר , אבו אלקאסם , עלי בן אלחסן...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד